De Koran herontdekt

Emilio Platti, De Koran herontdekt, Averbode: Uitgeverij Averbode|‌Erasme N.V, 2020, 96 pages.

De afgelopen jaren is het wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van de Koran en de vroege Islam in een stroomversnelling geraakt. Islamoloog en dominicaan Emilio Platti behandelt in dit boekje twee nieuwe belangrijke inzichten.

Hij beschrijft de invloed van jodendom en christendom op de profeet Mohammed en de vroege Islam. Daarnaast verduidelijkt Platti dat de algemeen aanvaarde tekst van de Koran (de textus receptus) vroegere versies kent die naar Mohammed zelf teruggaan. De auteur verduidelijkt de consequenties hiervan voor een beter begrip van de Koran en van de Islam.

Click here to buy the book online…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Emilio Platti, O.P.

Emilio Platti was Italian and Belgian. Born in 1943, he died on October 25ᵗʰ, 2021 in Leuven (Belgium). After his Dominican training at the Saint

Read More »